Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego od 2002 roku realizuje projekt reintrodukcji fok szarych (Halichoerus grypus) na południowym wybrzeżu Bałtyku.

Polega on na działaniach ochronnych, badawczych i edukacyjnych, a jednym z nich jest wypuszczanie do naturalnego środowiska młodych zwierząt rodzących się w helskim fokarium.

 Projekt ma na celu m. in. odtworzenie lokalnych kolonii tego gatunku, niegdyś licznie występujących u naszych brzegów. Ponadto Stacja Morska prowadzi rehabilitację chorych fok znajdowanych na polskich plażach, które również docelowo wypuszczane są na wolność.

W tym roku po raz kolejny w ramach wspomnianego projektu zostały wypuszczone do naturalnego środowiska młode foki. Są to 3 szczenięta, które przyszły na świat w fokarium Stacji Morskiej w marcu 2008 roku – Hel, Hela i Hydra oraz 2 młode samce urodzone na wolności – Kacper i Zenek.

Wszystkie pięć młodych fok, oprócz znaku wymrożonego na prawym boku oraz elektronicznego czipa umieszczonego pod skórą u nasady ogona, zaopatrzono również w nadajniki satelitarne. Sygnały z transmiterów umożliwiają zarówno zbieranie danych o pozycjach geograficznych zwierzęcia jak również mogą służyć podejmowaniu decyzji o ustanowieniu ewentualnych ostoi ochronnych.

Trasę wędrówek naszych podopiecznych po Morzu Bałtyckim można obserwować na stronie internetowej fokarium Stacji Morskiej www.fokarium.pl, gdzie pod hasłem "Śledzimy nasze foki" znajduje się aktualna mapa.

Więcej informacji na stronie: http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/wypfok2008.htm

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj