Odpowiedzialność JST w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z chwilą jej wejścia, tj. 1 stycznia 2012, staje się jeszcze większa, to gminy bowiem od tej pory będą właścicielem śmieci.

Aby sprostać zadaniom nałożonym na gminy przez ustawodawcę konieczny jest dostęp do najnowszych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Przedstawiciele samorządów i zakładów komunalnych będą mogli je znaleźć w ramach ekspozycji wystawców. Odpowiedzi na pytania wiążące się z rewolucyjną nowelizacją ustawy znaleźć można będzie również podczas licznych konferencji towarzyszących targom POLEKO i KOMTECHNIKA.

Organizatorzy szczególnie polecają dwudniowy Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON (21-22 listopada) w głównej mierze poświęcony gminnej własności odpadów.
Swoją konferencję pt. „Rola firm samorządowych i samorządów w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” będzie miała również Krajowa Izba Gospodarki Odpadami (22 listopada).

Stałym wydarzeniem targów jest także Forum Recyklingu towarzyszące Salonowi Recyklingu – ekspozycji specjalnej, której wystawcy zaprezentują technologie i urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów. Tematy poruszane podczas Forum to m.in.: zbiórka, odzysk i recykling odpadów, system zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recykling pojazdów i złomu.

Więcej: www.poleko.mtp.pl, www.komtechnika.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj