Minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska w Brukseli. Spotkaniu przewodniczy hiszpańska minister środowiska, obszarów wiejskich i gospodarki morskiej Elena Espinosa Mangana.

Program obrad ministrów środowiska krajów członkowskich UE przewiduje m.in. przyjecie konkluzji Rady dotyczących dalszych kierunków działań w sprawie zmian klimatu po Konferencji Klimatycznej COP15 (Kopenhaga, grudzień 2009 r.). Rada przyjmie również drugi dokument na temat wizji ochrony różnorodności biologicznej po roku 2010.

Ponadto planowana jest debata na temat rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych.

Podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska Komisja Europejska przedstawi komunikat Europa 2020 dotyczący strategii europejskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Ministrowie Środowiska zapoznają się również z informacją Prezydencji Hiszpańskiej o stanie prac nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleb.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj