Firma Instal Kraków SA zmodernizuje i rozbuduje nowotarską oczyszczalnię ścieków w zakresie gospodarki osadowej.

Burmistrz Miasta Marek Fryźlewicz i Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podpisali umowę z reprezentującym wykonawcę Rafałem Markiewiczem, członkiem Zarządu Instal Kraków. Do końca przyszłego roku firma wykona prace za łączną kwotę 15 422 755,41 zł netto.

Celem modernizacji jest zdjęcie ładunku i zawiesiny z dopływających do oczyszczalni ścieków w osadnikach wstępnych i odciążenie reaktorów biologicznych, w których obecnie odbywa się cały proces oczyszczania. Ścieki będą stabilizowane beztlenowo w wydzielonych komorach stabilizacyjnych gdzie w procesie fermentacji produkowany będzie biogaz. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć ilość osadów, ale pozwoli wykorzystać wyprodukowany biogaz do osuszania pozostałości po procesie.

Efektem modernizacji będzie także poprawa jakości oczyszczonych ścieków wypuszczanych do Dunajca. Obecnie oczyszczalnia spełnia normy obowiązujące w tym zakresie, ale normy te w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej restrykcyjne. Dobiega końca proces wywożenia zalegających na terenie oczyszczalni osadów. Jeżeli pogoda nie stanie na przeszkodzie, magazynowane tam osady powinny zostać wywiezione jeszcze w tym roku.

Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach Projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” – współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa.

źródło: nowytarg.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj