Firma Instal Kraków SA zmodernizuje i rozbuduje nowotarską oczyszczalnię ścieków w zakresie gospodarki osadowej.

Burmistrz Miasta Marek Fryźlewicz i Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podpisali umowę z reprezentującym wykonawcę Rafałem Markiewiczem, członkiem Zarządu Instal Kraków. Do końca przyszłego roku firma wykona prace za łączną kwotę 15 422 755,41 zł netto.

Celem modernizacji jest zdjęcie ładunku i zawiesiny z dopływających do oczyszczalni ścieków w osadnikach wstępnych i odciążenie reaktorów biologicznych, w których obecnie odbywa się cały proces oczyszczania. Ścieki będą stabilizowane beztlenowo w wydzielonych komorach stabilizacyjnych gdzie w procesie fermentacji produkowany będzie biogaz. Pozwoli to nie tylko zmniejszyć ilość osadów, ale pozwoli wykorzystać wyprodukowany biogaz do osuszania pozostałości po procesie.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Efektem modernizacji będzie także poprawa jakości oczyszczonych ścieków wypuszczanych do Dunajca. Obecnie oczyszczalnia spełnia normy obowiązujące w tym zakresie, ale normy te w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej restrykcyjne. Dobiega końca proces wywożenia zalegających na terenie oczyszczalni osadów. Jeżeli pogoda nie stanie na przeszkodzie, magazynowane tam osady powinny zostać wywiezione jeszcze w tym roku.

Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu” w ramach Projektu: „Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu” – współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa.

źródło: nowytarg.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj