26 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisanoumowę z Gminą Wijewo na dofinansowanie projektu pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.4. „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Realizacja Projektu obejmuje:
– budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 677 m3/d;
– budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości 13,44 km;

Eko lokator Toruń

Koszty całkowite Projektu: 22 757 993,81 PLN;
Koszty kwalifikowalne: 18 502 555,94 PLN;
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 9 168 016,46 PLN;

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Wijewo, zlokalizowanej na obszarze NATURA 2000 „Pojezierze Sławskie”, umożliwi odbiór i oczyszczenie ścieków sanitarnych od 1340 osób.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj