W Białczyku koło Witnicy (woj. lubuskie) uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę oczyszczalni ścieków.

Całość przedsięwzięcia obejmuje budowę blisko 26,4 km sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości: Witnica, Białczyk, Pyrzany i Nowiny Wielkie i 9,1 km sieci wodociągowej w Witnicy i Białczu, a także rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Białczyku.

Dzięki temu 3718 nowych mieszkańców zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej, a 2264 do sieci wodociągowej. Dzięki nowej oczyszczalni ścieków w Białczyku będzie możliwa skuteczniejsza ochrona przede wszystkim ptaków, ale i innych zwierząt, które przebywają na terenie Parku Narodowego Ujście Warty.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu ''Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Witnica'', którego beneficjentem jest Gmina Witnica. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego ''Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013''.

egorzow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj