(22.08.2007) Zakończono sfinansowaną częściowo ze środków unijnych rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylcu, która obsługuje miejscowości w obrębie gminy Łapanów (woj. małopolskie), wraz ze znajdującymi się na jej terenie zakładami przemysłu spożywczego.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 622 m3/dobę, zaś maksymalna dobowa 750 m3/dobę. Obecna nominalna przepustowość oczyszczalni wynosi 315 m3/dobę.

Cała inwestycja kosztowała prawie 2,5 mln zł. Samorząd gminny dostał na to zadanie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 60 proc. wartości inwestycji. 10 proc. pokrył budżet państwa, a 30 proc. gmina dołożyła z własnych środków.

Roboty budowlane projektu zostały rozpoczęte w czerwcu 2006 r. i trwały do końca lipca 2007 r. Na przełomie sierpnia-września nastąpi końcowe rozliczenie finansowe projektu z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.źródło: bochnianin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj