1 / 6

W Częstochowie zakończyła się oficjalnie rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „WARTA”. Całość inwestycji kosztowała ponad 64 mln zł, z czego 20 mln to dofinansowanie udzielone z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostała część to środki własne oczyszczalni.

Pierwszy etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków „WARTA” przeprowadzony został jeszcze w 2005-2008 i kosztował ponad 65 mln zł. W wyniku przeprowadzonych prac rozwiązano m.in. problem redukcji ilości osadów powstających w procesie oczyszczania ścieków. Ponadto przeprowadzone inwestycje umożliwiły spełnienie bardzo wysokich wymagań w zakresie usuwania związków biogennych, czyli azotu i fosforu.

Z kolei zakończoną w tym roku, drugą część inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „WARTA” realizowano od 2011 r. Celem całego przedsięwzięcia było m.in. usprawnienie pracy oczyszczalni, zwiększenie możliwości jej obciążenia w zakresie ładunków zanieczyszczeń o 35 %, a także poprawienie stanu środowiska.

Cztery najważniejsze etapy

W ramach projektu, którego realizację uroczyście zakończono w poniedziałek, zrealizowano cztery odrębne zadania. Pierwszym etapem było zastosowanie technologii Biogradex w celu zmniejszenia ilości azotu i fosforu w oczyszczonych ściekach. Drugą w kolejności inwestycją, realizowaną w ramach projektu była wymiana kabli energetycznych łączących Centralną Oczyszczalnię Ścieków z Centralną Przepompownią Ścieków. Operacja ta miała na celu zapewnienie stabilności zasilania i, co się z tym wiąże, poprawy bezpieczeństwa energetycznego obiektów i instalacji. Przy okazji realizowania prac ziemnych związanych z wymianą kabli, równolegle położony został przewód światłowodowy w celu umożliwienia przesyłu danych w nowoczesnych formatach oraz sterowania przepompownią z tego miejsca. Trzecim zadaniem była modernizacja części mechanicznej oczyszczalni, na którą składały się piaskownik z budynkiem krat i odtłuszczacz.

Jednak najtrudniejszym i jednocześnie najbardziej czasochłonnym oraz najkosztowniejszym etapem była modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków. Zakres prac obejmował wymianę starych awaryjnych i energochłonnych pomp, których produkcja datowana była na lata sześćdziesiąte. Wybudowany został zupełnie nowy budynek energetyczny posadowiony w sposób uniemożliwiający zalanie urządzeń energetycznych w przypadku stanu powodziowego, wyposażony w najnowocześniejsze rozdzielnie i systemy pozwalające na zdalne sterowanie dzięki łączności światłowodowej. Pozostałe obiekty czyli przepompownia A i B zostały również całkowicie zmodernizowane, zarówno pod względem budowlanym jak i technologicznym. Celem modernizacji było utrzymanie jak najlepszego stanu urządzeń, instalacji i obiektów co przekłada się na spełnienie wszelkich norm, ale i zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz epidemiologicznego miasta Częstochowy.

Kolejne działania

Jednocześnie Zarząd Oczyszczalni Ścieków „WARTA” już zapowiada rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu związanego z projektem modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Dźbowie oraz budowy farmy fotowoltaicznej mającej praktycznie uniezależnić przedsiębiorstwo od zewnętrznych źródeł energii.

Ciekawostką jest fakt, że podobnie jak na innych obiektach w Częstochowie także na terenie modernizowanej Oczyszczalni Ścieków „WARTA” powstały nowe murale. Silosy A i B pokryły obrazy projektu Igora Chołdy (Aqualoopa). Jednym z ostatnich nowych murali w mieście była odsłonięta jesienią 2014 r. w ścisłym centrum „Wieża Babel” częstochowskiego artysty Tomasza Sętowskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej