1 / 6

We wtorek w podwarszawskiej gminie Konstancin-Jeziornia odbyło się oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków, zmodernizowanej przez spółkę Saur Konstancja. Inwestycja zrealizowana została dzięki współpracy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Oczyszczalnia została zmodernizowana i rozbudowana przez spółkę Saur Konstancja, należącą do Saur Polska, w oparciu o umowę zawartą z samorządem w 2012 r. Współpraca w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy przez 32 lata. Podpisana umowa pozwoliła rozwiązać problem oczyszczalni ścieków, z którym Konstancin-Jeziorna borykał się od wielu lat. Dzięki modernizacji starego obiektu podwarszawska gmina zyskała jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni w Polsce. Spełnia ona restrykcyjne normy środowiskowe wymagane przez przepisy polskie oraz europejskie, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne uzdrowiska, okolicznych mieszkańców i pracowników.

Współpraca popłaca

Współpraca ze spółką Saur Konstancja pozwoliła uporać się z palącym problemem, jaki Konstancin-Jeziorna miał z oczyszczaniem ścieków. – Dzięki temu nasze miasto w 100% zasługuje na miano jedynego na Mazowszu uzdrowiska, a mieszkańcy mogą wreszcie cieszyć się z poprawy jakości wody w lokalnej rzece Jeziorce. Ta inwestycja to przykład naprawdę udanej kooperacji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prawnego – mówi Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk.

W uroczystości otwarcia oczyszczalni wzięli udział m.in. marszałek Sejmu, ambasador Francji w Polsce, przedstawiciele władz lokalnych oraz prezes Grupy Saur – Polska jest kluczowym rynkiem w strategii rozwoju międzynarodowej Grupy Saur. Najbardziej znaczącym tego przykładem jest 32-letnie partnerstwo z miastem Konstancin. Dzisiaj świętujemy otwarcie oczyszczalni ścieków, którą mieliśmy zaszczyt zmodernizować. Postawiliśmy na najwyższe standardy, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Zastosowaliśmy nowoczesne procesy i zaawansowane rozwiązania techniczne. Chcielibyśmy kontynuować inwestycje w partnerstwie z gminami i wdrażać nowe projekty oparte na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, a tym samym ugruntować naszą pozycję partnera strategicznego polskiego sektora publicznego – komentuje Jérôme Le Conte, Prezes Grupy Saur.

Nowoczesne technologie na miarę potrzeb

Prace modernizacyjne prowadzone przy pełnej współpracy z administracją publiczną oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej rozpoczęto w październiku 2013 r. W ramach inwestycji powstało 9 nowych budynków o łącznej powierzchni zabudowy ponad 2200 m2 i kubaturze ponad 8600 m3. Aktualnie obiekt może przyjąć aż 6000 m3 ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Wdrożony proces Cyclaflux polega na biologicznym oczyszczaniu ścieków w reaktorze SBR przy wykorzystaniu mikroorganizmmów, które usuwają m.in. azot i fosfor. Technologia ta gwarantuje wysoką jakość ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego, czyli lokalnej rzeki Jeziorki, zgodnie z europejskimi i polskimi normami.

Sąsiedztwo oczyszczalni nie powoduje żadnych uciążliwości. Wszystkie urządzenia emitujące hałas znajdują się w zamkniętych i dodatkowo wyciszonych pomieszczeniach, dzięki czemu niemal w ogóle ich nie słychać. Obiekty mogące być potencjalnym źródłem emisji odorów są hermetyczne, a powietrze ze związkami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane do specjalnej, nowoczesnej instalacji dezodoryzacji, w której są one unieszkodliwiane. Cały proces oczyszczania i praca wszystkich urządzeń sterowanych komputerowo mogą być na bieżąco monitorowane i optymalizowane.

Czytaj więcej

Skomentuj