1 / 8

Blisko 13 mln zł brutto pochłonie rozbudowa i modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Starych Babicach (woj. mazowieckie). Głównym założeniem projektu jest podwojenie wydajności obiektu.

Realizację tego przedsięwzięcia powierzono konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy FAMBUD z Warszawy, FAMBUD – Jerzy Pietrzak ze Skierniewic oraz EKO-MTK z Brwinowa. Zleceniobiorcy mają uporać się z zadaniem do listopada 2015 r. Projekt został wsparty unijnym dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 3000 do 6000 m3/d przez budowę drugiego ciągu technologicznego. Modernizacja ciągu mechanicznego ma poprawić przygotowanie ścieków surowych do dalszego biologicznego oczyszczania wskutek usunięcia większej części zanieczyszczeń stałych w postaci skratek i piasku. Inwestycja obejmuje m.in. budowę nowego budynku wielofunkcyjnego, wyposażonego w dwie kraty taśmowo-hakowe, praso-płuczkę skratek, piaskownik wirowy, separator płuczki piasku oraz nowoczesne urządzenie do dezodoryzacji odorów poprzez fotokatalityczne utlenianie przy wykorzystaniu promieni ultrafioletowych o małej długości fali. Powstaną także: zbiornik ścieków surowych wyposażony w system nagarniania osadu, zautomatyzowany i zhermetyzowany budynek punktu zlewnego ścieków dowożonych, a także automatyczny punkt poboru próbek ścieków.

Przebudowa ciągu mechanicznego to nie jedyna inwestycja realizowana na terenie oczyszczalni ścieków w Starych Babicach. Obecnie trwa rozbudowa części biologicznej, realizowana przez konsorcjum firm: FAMBUD – Jerzy Pietrzak ze Skierniewic i BIOGRADEX-HOLDING z Elbląga, z zastosowaniem technologii podciśnieniowego odgazowania osadu czynnego. Technologia POOzN opiera się na stężeniu osadu na poziomie 7-9 kg s.m./m3. Przewiduje się, że dzięki tej inwestycji, wartej blisko 12 mln zł, RLM oczyszczalni wzrośnie do 44 000. Dodatkowo w tym roku zostanie wykonana modernizacja ciągu osadowego, która spowoduje, że osad pościekowy w wyniku zastosowanych procesów zostanie przekształcony w granulowany nawóz o zawartości suchej masy na poziomie ok. 90%. Modernizacja tej części oczyszczalni będzie kosztowała ok. 3 mln złotych, a całkowity koszt zwiększenia przepustowości oczyszczalni o 3000 m3 wyniesie ok. 28 mln złotych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj