Nabór wniosków w zreformowanym programie „Czyste Powietrze” ruszy 15 maja. Zgodnie z nowymi zapisami, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania będą mogli liczyć na wsparcie do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, wówczas łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu trafił projekt ustawy przewidującej wydawanie przez gminy zaświadczeń potwierdzających prawo do otrzymania podwyższonego poziomu finansowania w programie. Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zamysł jest taki, aby gospodarstwa domowe o przeciętnym dochodzie na jedną osobę nieprzekraczającym 1400 zł (rodziny wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe) mogły otrzymać dofinansowanie do 37 tys. zł. Tu jednak potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

NFOŚiGW podpisał także porozumienie ze Związkiem Banków Polskich. Pozwolić ma to beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

Sfinansować będzie można przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Od 15 maja w program zaangażowane będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Dzięki temu szybciej będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie. Według danych PGNiG, ok. 400 tys. polskich domów jednorodzinnych podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków, a nie do ogrzewania.

– Wypracowaliśmy uproszczenia w „Czystym Powietrzu”, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizacji domów jednorodzinnych. Czeka na to jeszcze prawie trzy miliony domów w Polsce. Zaangażowani w ten proces byli m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, sektor bankowy i alarmy smogowe. Będziemy przyglądali się temu, jak wnioskodawcy wdrażają się w nowe zasady, które przyspieszą tempo realizacji tego strategicznego dla Polski programu – wyjaśnia Piotr Woźny, pełnomocnik rządu ds. „Czystego Powietrza” i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj więcej

Skomentuj