Od nowego roku będzie obowiązek rejestracji każdego, kto będzie operatorem drona. Zgodnie z nowymi przepisami europejskimi, które w Polsce mają wejść w życie z końcem roku, nie będzie obowiązku rejestracji każdego bezzałogowca. Natomiast będzie obowiązek rejestracji operatora takiego statku powietrznego. Będzie można jej dokonać na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

31 grudnia mają wejść w życie unijne przepisy i procedury dotyczące eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej w UE. W związku z tym, od 1 stycznia 2021 r. przestaną obowiązywać krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, adresowane do cywilnych użytkowników dronów.

Jedną z największych zmian będzie brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne.

Jak tłumaczy ULC, dotychczasowe komercyjne wykorzystanie dronów – możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO – w większości przypadków stanie się ogólnodostępne. Z drugiej strony, na użytkowników, którzy latają całkowicie dla zabawy, spadną dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie dotyczyły.

“Pojawi się klasyfikacja wykonywanych lotów, podzielona na kategorie: otwartą, szczególną oraz certyfikowaną. Podział został dokonany w oparciu o stopień ryzyka wykonywanych operacji lotniczych” – wyjaśnia ULC.

W kategorii otwartej drony o masie poniżej 25 kg będą mogły latać jedynie w zasięgu wzroku i do wysokości 120 m. W kategorii szczególnej jest wymagana zgoda lub złożenie deklaracji w ULC, a warunki lotów są określane w oparciu o analizę ryzyka. W miastach mogą również obowiązywać lokalne ograniczenia w przestrzeni powietrznej, warto więc je sprawdzić poprzez stronę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub specjalną aplikację.

“W kategorii otwartej, każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250 g będzie musiała przejść proste szkolenie on-line oraz zaliczyć test on-line potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej” – czytamy. Dla wszystkich użytkowników dronów o masie powyżej 250 g, zostanie stworzony również internetowy system obowiązkowej rejestracji.

Jak wskazuje ULC, nie będzie obowiązku rejestracji każdego drona. Będzie natomiast obowiązek rejestracji operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego wykonującego operacje w kategorii otwartej i szczególnej. Operatorzy dronów będą musieli umieścić numer rejestracyjny na każdym dronie.

Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia będą mogły zarejestrować się w rejestrze operatorów. Aby to zrobić będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego. W przypadku małoletniego do 14 roku życia operacje dronem mogą być wykonywane przez niego samodzielnie w sytuacji, kiedy dron jest zabawką, a loty wykonywane są pod bezpośrednim nadzorem osoby pełnoletniej.

Na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego od 31 grudnia 2020 r. będzie udostępniony rejestr operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Czytaj więcej

Skomentuj