1 / 11

Łódź chce zaprosić mieszkańców do konsultacji związanych z planowaną rewitalizacją Parku Helenów.

Spotkania z mieszkańcami odbyć mają się na przełomie sierpnia i września. Magistrat chce się dowiedzieć, jakie są potrzeby i oczekiwania rodziców, młodzieży oraz seniorów w codziennym korzystaniu z Parku Helenów, jakie mają oni propozycje dotyczące wydarzeń kulturalnych, form edukacji historycznej, regionalnej i ekologicznej, funkcjonowania parku i życia przyrodniczego w nim, w końcu – jakie są wskazania ulepszeń w zakresie dostępności.

OdNowa Parku Helenów zakłada stworzenie „Helenowa kulturalnego” i “Helenowa sportowego”. Dzięki zwiększeniu atrakcyjności turystycznej, utworzeniu ścieżek edukacyjnych i budowie infrastruktury towarzyszącej, przywrócona ma zostać dawna świetność parku.

Bywał tu Tuwim

Park Helenów znajduje się między ul. Źródłową, Smugową i Północną w Łodzi. Został założony w latach 80. XIX w. przez łódzkiego przemysłowca Anstadta na bagnistych terenach doliny rzeki Łódki. W 1885 r. park został udostępniony publiczności i dzięki licznym atrakcjom, takim jak stawy z przystanią dla łódek, wodotryski, różane aleje, zwierzyniec, altana (zwana potocznie grotą), tarasy, bogate kwietniki, muszla koncertowa, wieża widokowa, infrastruktura sportowa czy zimowa ślizgawka – cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. Bywał tu często Julian Tuwim, o czym po latach wspominał w “Kwiatach Polskich”.

Ciekawostką jest fakt, iż w 1895 r. na terenie parku odbyła się pierwsza Wystawa Przemysłowa w Łodzi. Po 1946 r. park przeszedł na własność miasta – został gruntownie uporządkowany, a wschodnia część dawnego założenia (z terenami sportowymi) została wyłączona, stanowiąc obecnie obiekt KS Społem.

Przywrócić świetność

Rewitalizując Park Helenów miasto zamierza przywrócić mu świetność z przełomu XIX i XX w., odtworzyć dawną infrastrukturę, małą architekturę, alejki czy nasadzenia. Magistrat chce uzyskać w miarę możliwości historyczny wygląd i funkcje tej przestrzeni publicznej oraz wprowadzić nowe, współczesne rozwiązania funkcjonalne, odpowiadające dzisiejszym potrzebom mieszkańców.

OdNowa Parku Helenów to pierwszy krok w stronę stworzenia atrakcyjnych terenów zieleni w Łodzi, w związku z planowanym w 2024 r. Zielonym Expo. Miasto planuje m.in. opracowanie połączenia parku z Parkiem Ocalałych i Parkiem Staromiejskim, dającego w rezultacie formę ścieżki turystycznej i rekreacyjnej, trasy dla aktywności sportowej oraz edukacyjnej, które stanowić będą uzupełnienie głównego terenu podczas Horti Expo 2024.

Czytaj więcej

Skomentuj