Sprzedaż olsztyńskiego PGM – największą firmę w regionie zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych kupił międzynarodowy koncern Remondis.

Cena za jaką sprzedano PGM nie została ujawniona. Wiadomo, że do końca roku nazwa spółki zostanie zmieniona na Remondis Olsztyn. Remondis – to największa w Polsce i jedna z największych w świecie firm świadczących usługi w branży odpadowej. Na terenie całego kraju ma 39 swoich oddziałów m.in. w Gdyni, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Krakowie.

Potentat gospodarki odpadami jakim jest Remondis nie zamierza zmieniać profilu działalności olsztyńskiego PGM. Mowa jest natomiast o rozszerzeniu zakresu świadczonych usług. Chodzi m.in. o odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, w dalszej kolejności firma chce też świadczyć usługi związane z odśnieżaniem dróg i zagospodarowaniem zieleni.

Przez ostatnich 5 lat PGM należało do trójmiejskiej spółki JWK Management. 

źródło: ro.com.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj