Włocławek na bieżąco współpracuje z Nadleśnictwem Włocławek w utrzymaniu czystości pasa drogowego wzdłuż dróg będących własnością gminy, a do których przylegają tereny leśne własności Skarbu Państwa.

Przedmiotem porozumienia jest zbieranie śmieci w workach foliowych zakupionych przez Nadleśnictwo Włocławek i składowanie na poboczach dróg.

Stamtąd śmieci są odbierane przez pracowników Miejskiego Zespołu Usług Komunalnych we Włocławku i dowożone do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gdzie następuje ich utylizacja. Koszty transportu i utylizacji pokrywa gmina. Tereny są sprzątane według potrzeb, a akcja uzgadniana jest telefonicznie.

Eko lokator Toruń

źródło: wloclawek.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj