Rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które zwłaszcza w ostatnich tygodniach 2019 i na początku 2020 r. dotykają mieszkańców wielu polskich gmin stały się przyczyną do ożywionej debaty między stroną samorządową i rządową.

Przedstawiciele gmin niemalże wymogli na nowym ministrze klimatu, odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami, spotkania w tej sprawie.

– My cierpliwie zgłaszamy nasze uwagi, państwo je cierpliwie ignorujecie, a potem odpowiadacie nam, że cały problem jest w tym, że nieudolnie zarządzamy odpadami. To jest cytat z pisma, które dostaliśmy w odpowiedzi na nasze pismo do pana ministra Kurtyki. My chcemy powstrzymać jakoś tę nieudolność i pokazać problemy, które nas bolą i naszym zdaniem nie wynikają z naszej nieudolności – te słowa padły podczas grudniowych obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ust Andrzeja Porawskiego, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Były one pokłosiem pisma przedstawicieli Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu stanowiącego odpowiedź na pismo prezesa Zarządu Związku Miast Polskich i jawnego sporu, o którym pisaliśmy m.in. na łamach styczniowego wydania “Przeglądu Komunalnego”.

We wspomnianej odpowiedzi resort środowiska zarzucał samorządom, że to na nich spoczywa główna odpowiedzialność za rosnące ceny odpadów. Większość przedstawicieli samorządów branży gospodarki odpadami uważa jednak, że na wysokości opłaty śmieciowej ponoszonej przez mieszkańców wpływają nie decyzje gmin, a zmiany legislacyjne.

W grudniu przedstawiciele resortu zapewniali, że do 15 stycznia odbędzie się spotkanie strony samorządowej z ministrem klimatu, Michałem Kurtyką. W życie wszedł także elektroniczny moduł ewidencji BDO, którego użytkownicy zgłaszali szereg uwag i zadawali wiele szczegółowych pytań, z których wiele wciąż wymaga specjalistycznej wiedzy. W międzyczasie ze stanowiska został odwołany wiceminister Sławomir Mazurek.

BDO 750 x 300 2020

Czytaj więcej

3 Komentarze

 1. Sposób naliczania stawek w mieszkaniach
  Mieszkanie do 60 m2 – 1,2 zł/m2 powierzchni lokalu
  Mieszkanie 60-120 m2 – 88 gr/m2 powierzchni lokalu
  Mieszkanie ponad 120 m2 – 56 gr/m2 powierzchni lokalu
  Trzaskowski płaci firmom od tony .każdy blok też może być rozliczany od tony .Każdy samochód który wywozi śmieci ma wagę
  pojemniki na śmieci są za czipowane. Wiadomo ile śmieci każdy blok w ciągu miesiąca produkuje
  Ze śmiećmy to jest tak że biedni będą finansować bogatych i przedsiębiorców

 2. W Gminie Szubin śmieci nie podrożały. Wystarczy aby wybrani samorządowcy zabrali się wreszcie do rządzenia a nie tylko administrowania swoją Gminą.

Skomentuj