Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ogłosiła X edycję Konkursu Ogólnopolskie Nagrody Czysty Biznes przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, które dzięki działaniom proekologicznym poprawiły swoją konkurencyjność na rynku krajowym lub międzynarodowym. Od 2004 r. laureaci konkursu mogą uczestniczyć w krajowych eliminacjach do Konkursu Europejskie Nagrody „Biznes dla Środowiska”, organizowanego przez Komisję Europejską.

Konkurs Ogólnopolskie Nagrody Czysty Biznes organizowany jest w sześciu kategoriach: Zarządzanie energią, wodą i odpadami; Innowacyjny produkt; Innowacyjny proces; Produkt i usługa w turystyce; Wizerunek; Współpraca międzynarodowa.

Termin nadsyłania wniosków konkursowych: 5 września 2008r. Więcej informacji o Konkursie oraz formularze konkursowe: www.czystybiznes.pl

Kontakt:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Św.Krzyża 5/6, 31-028 Kraków, www.epce.org.pl

Informacji nt. konkursu udziela:
Agnieszka Kursa
tel.: (0 12) 430 24 65, 430 24 43, wew. 23,
e-mail: agnieszka.kursa@epce.org.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj