W Jaworznie trwa realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Jaworzna” na lata 2009-2012. Program ustala zasady dofinansowania przez miasto inwestycji prowadzonych przez mieszkańców polegających na montażu ekologicznych systemów grzewczych oraz układu kolektorów słonecznych.

– Do końca 2009 roku z możliwości dopłaty do zakupu i wymiany ekologicznych systemów grzewczych skorzystało 2261 mieszkańców – wyjaśnia Halina Larysz z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. – Oznacza to, że modernizacji dokonano w ponad 20% budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Jaworzna.

Mieszkańcy najczęściej decydowali się na montaż automatycznych kotłów węglowych na ekogroszek (853) oraz kotłów węglowych z ręcznym załadunkiem paliwa (603).

– Na przestrzeni 6 lat funkcjonowania programu zauważalny jest natomiast wyraźny spadek zainteresowania kotłami gazowymi, co z pewnością spowodowane jest wzrostem kosztów ogrzewania gazem ziemnym. W 2004 roku zamontowano ich 108, natomiast w 2009 roku tylko 70 – dodaje Halina Larysz.

Łączna kwota dopłat, która stanowiła maksymalnie 23 % kosztów kwalifikowanych (zakup i montaż źródła ciepła) w 2009 roku wyniosła blisko 705 tys. zł.

Z analizy danych wynika, że w ciągu sześciu lat uzyskano wyraźny efekt ekologiczny objawiający się ograniczeniem emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Redukcja emisji jest wynikiem zmiany niskosprawnych źródeł ciepła na wysokosprawne, a także zmianie struktury paliw i energii wykorzystywanej do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Z przeprowadzonej analizy efektów realizacji pierwszego roku „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2009-2012” wynika, że w stosunku do stanu bazowego (sprzed realizacji Programu) uzyskano w budynkach objętych programem następujące ograniczenia emisji substancji szkodliwych: dwutlenek siarki – 27,4%, tlenek węgla – 88,9%, dwutlenek azotu – 13,5 %, pył – 32,4%, benzopiren – 76,2%, dwutlenek węgla – 29,8%.

– Przypominam, że mieszkańcy, którzy planują modernizację centralnego ogrzewania oraz montaż układu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej w dalszym ciągu mogą ubiegać się o dopłaty – mówi prezydent Paweł Silbert.

Mogą one wynieść 23%, jednak nie więcej niż 3 tys. zł kosztów wymiany i montażu nowego systemu. Dotychczas pieniądze na ten cel pochodziły w całości ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku środki w łącznej wysokości 800 tys. zł zabezpieczono w budżecie miasta.

Wśród uznanych w Programie na lata 2009-2012 – za ekologiczne – źródeł ciepła, znalazły się: kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa (w tym kotły miałowe), kotły na paliwa gazowe i ciekłe, źródła ciepła zasilane energią elektryczną, węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej, kotły do spalania biomasy, a także pompy ciepła. Nowością jest dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Aby otrzymać dopłatę należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie, przy ul. Plac Górników 5, pokój 121, w godzinach pracy magistratu. Realizacja dofinansowania następuje według kolejności składania wniosków, a przekazanie dopłaty odbywa się najpóźniej w terminie do 3 miesięcy od daty wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj