Tarnów zmienia zasady naliczania opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Nowe stawki będą obliczane według zużycia wody.

Tarnowscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian naliczania opłat za odpady. Wysokość opłaty za wywóz śmieci ma być powiązana z ilością zużytej wody w gospodarstwie domowym. Przyczyną takiej modyfikacji jest nieścisłość pomiędzy liczbą deklaracji śmieciowych a liczbą osób zameldowanych w Tarnowie. Wynosi ona aż 20 000.

Uchwałę przyjęto na podstawie danych GUS, gdzie założono średnie miesięczne zużycie wody w ilości trzech metrów sześciennych na osobę.

Dotychczas przyjęta dla mieszkańców Tarnowa opłata za śmieci wynosi 7,05 zł za metr sześcienny od lokalu, co w przeliczeniu wynosi około 22 zł za osobę. Obecnie mieszkańcy miasta płacą za wywóz śmieci 18 zł za osobę.

Zgodnie z podjętą przez tarnowskich radnych uchwałą już od kwietnia stawki za odpady mogą średnio wzrosnąć o ok. 4 zł na osobę. Ustalony został także miesięczny limit opłaty za śmieci do wysokości 112 zł, mający miejsce w przypadku przekroczenia zużycia wody w ilości 15,9 metra sześciennego w lokalu mieszkalnym. Nadal honorowane będą dotychczasowe ulgi, w tym Karta Dużej Rodziny.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj