Od kilku miesięcy w województwie opolskim trwają prace nad powstaniem w Łosiowie Regionalnego Centrum Ekoenergetyki. Powołano Radę Programową Centrum, pracowały także eksperckie zespoły robocze – efekty tych prac zostały przedstawione 12 maja na posiedzeniu Rady.

W Centrum w Łosiowie zastosowane praktyczne rozwiązania z dziedziny energii odnawialnej. Mają tam zatem funkcjonować m.in. zgazowarka suchej biomasy, kolektory słoneczne, mikrosiłownie wiatrowe, mikrobiogazownie rolnicze czy pompy ciepła.

Powstanie Centrum pomyślane jest jako pakiet działań, które będą realizowane w kolejnych latach. W tym roku zostaną uruchomione pierwsze inicjatywy edukacyjne (m.in. zielone szkoły czy studia podyplomowe dla nauczycieli), powinna zostać opracowana także pełna dokumentacja projektu Centrum. W przyszłym roku ma zostać opracowana dokumentacja niezbędna dla rozpoczęcia planowanych inwestycji, powinny się także rozpocząć prace modernizacyjne w Łosiowie. Pełne uruchomienie Centrum, z zaplanowaną dziś infrastrukturą, przewiduje się na 2014 rok. Regionalne Centrum Ekoenergetyki ma być inkubatorem wdrożeń nowych rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnej dla samorządów.

Wśród źródeł sfinansowania powstania kolejnych etapów i uruchomienia kolejnych działań Centrum Rada Programowa widzi przede wszystkich fundusze unijne, zarówno te na poziomie regionu, jak i krajowe.

źródło: umwo.opole.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj