PKN Orlen wspólnie ze spółką Wodociągi Płockie podpisał z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie list intencyjny, który zakłada powstanie instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponowne ich wykorzystanie przez koncern.

Informując w poniedziałek o projekcie, PKN Orlen podkreślił, iż “konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne”. Inwestycja ma być oddana do użytku w 2025 r.

Pobór wody zredukowany o 25 proc.

W komunikacie przypomniano, że koncern realizuje nowatorski w skali kraju projekt “Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25 proc. poboru wody z Wisły, pozyskiwanej do procesów technologicznych w głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku.

Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki podkreślił, że koncern “prowadzi nowoczesny i zrównoważony biznes”. – Wykorzystujemy wszystkie szanse płynące z europejskich regulacji w zakresie ochrony środowiska – zaznaczył. Dodał zarazem, iż zgodnie ze strategią, PKN Orlen skutecznie wdraża założenia gospodarki obiegu zamkniętego, realizując inwestycje, które wzmacniają naszą konkurencyjność z dbałością o środowisko naturalne.

– Innowacyjny projekt „Blue Bridge”, który będziemy rozwijać wspólnie z partnerami, umożliwi, poprzez ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w naszych procesach technologicznych, ochronę zasobów wodnych, istotnie wpływając także na ich jakość – ocenił Węgrecki, cytowany w komunikacie PKN Orlen.

Doczyszczanie płockich ścieków

Jak wyjaśnił PKN Orlen, projekt “Blue Bridge” zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody i ponowne jej wykorzystanie w głównym zakładzie produkcyjnym koncernu w Płocku, który oddalony jest o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Obecnie trwają prace nad koncepcją programowo-przestrzenną projektu, w ramach której wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą będą podstawą do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków.

Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś zwrócił uwagę, że zadaniem tego podmiotu jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie.

– Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze – zaznaczył Woś. Dodał zarazem, że woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju.

Płock w symbiozie z petrochemią

– Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadał zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z jego realizacji są oczywiste – powiedział prezes Wód Polskich.

Prezes spółki gminnej Wodociągi Płockie Andrzej Wiśniewski wspomniał, iż Wisła jest cennym źródłem wody, którą wykorzystuje się w tym mieście “jako wodę pitną, element rekreacji, czy na potrzeby przemysłu”.

Jak wskazał PKN Orlen, realizacja projektu “Blue Bridge” przyczyni się również do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą oraz obniżenia śladu wodnego i środowiskowego w Płocku.

Główny zakład produkcyjny PKN Orlen, który znajduje się w tym mieście, to największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce i jeden z największych w Europie.

Czytaj więcej

Skomentuj