31 lipca mija czas uiszczania opłaty na środowisko za pierwsze półrocze 2008 roku.

Korzystanie ze środowiska przyrodniczego kosztuje. Obowiązek uiszczenia raz na pół roku opłaty na środowisku spoczywa na firmach zanieczyszczających powietrze, wodę lub w inny sposób degradujących środowisko.

Za korzystanie ze środowiska muszą płacić przedsiębiorcy i inne jednostki nie będące przedsiębiorcą według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorcy nie zapłacą, będą mieli problemy z korzystaniem z funduszy z UE.

Pieniądze wpłaca się na konto Urzędu Marszałkowskiego, tylko wtedy, gdy opłata przekracza kwotę 400 zł za pół roku. Jeżeli jest niższa, firma nie płaci. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku przedstawienia Urzędowi Marszałkowskiemu wykazu emitowanych zanieczyszczeń.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj