Warszawski Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta otrzymał pozwolenie na użytkowanie nowej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej. Jej budowa to ostatni etap inwestycji polegającej na modernizacji niemal pięciokilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 – ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy. Estakada ma zostać otwarta w bieżącym tygodniu.

Stołeczny ZRM uzyskał decyzję nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie nowej estakady, która została wybudowana nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ulicą Marsa i ul. Marsa z Chełmżyńską. W najbliższych dniach prowadzone będą przygotowania do jej otwarcia.

Sygnalizacja, oznakowanie i pasy

Przygotowania obejmą rejon skrzyżowania ul. Marsa, Okularowej i Chełmżyńskiej, a także ul. Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej, gdzie m.in. zmieniane będą cykle sygnalizacji świetlnej, oznakowanie i  pojawią się dodatkowe pasy do skrętu – w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa oraz z ul. Marsa w lewo w ul. Rekrucką.

Ważna warszawska arteria

Warto dodać, że nawet mimo trwających w tym rejonie prac budowlanych, ulicami Marsa i Żołnierską przejeżdżało średnio ok. 60 tys. pojazdów na dobę. Jak podkreśla stołeczny ZZM, pokazuje to jak ważne są to ulice w ogólnym układzie komunikacyjnym i transportowym Warszawy. Nowo wybudowana estakada uzupełnia rozwiązania drogowe, które powstały w ostatnich latach.

Na estakadzie, poza integralnymi jej częściami takimi jak pasy drogowe i chodniki, zamontowano też ekrany akustyczne, bariery energochłonne, balustrady i latarnie.

Projekt za 57 milionów zł

Modernizacja ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej prowadzona była na odcinku ok. 5 km.
Koszt ogólny inwestycji zamknął się w kwocie około 57 mln zł.

Projekt współfinansowany jest z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj