(21.08.2007) Fundacja Nasza Ziemia ruszyła z całorocznym programem edukacyjnym, którego celem jest promocja ekologicznych zachowań.

Program wsparty jest ze środków publicznych oraz przez wielu przedstawicieli biznesu. W jej ramach prowadzone będą kampanie w mediach: telewizji, radio, Internecie i outdoorze. Fundacja Nasza Ziemia wesprze również grantami organizacje społeczne, szkoły i przedszkola oraz ich lokalne projekty na rzecz promocji ekologicznych zachowań.

W planie jest organizacja wielu ogólnopolskich akcji: Sprzątania świata (14-16 września), Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Ziemi czy Dni Ochrony Środowiska. Program będzie realizowany wspólnie z Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Wędkarskim i Łowieckim.

Patronat nad nim sprawuje Prezydent RP, Ministerstwa Środowiska, Gospodarki i Edukacji.

W planowane działania zaangażuje się bezpośrednio 2 miliony wolontariuszy, zaś elementy edukacyjne programu dotrą do blisko 30 milionów Polaków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj