W Ostrowie oficjalnie otwarto nową sortownię odpadów, której inwestorem jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ,,MZO'' SA. Budynek powstał na terenie składowiska przy ulicy Staroprzygodzkiej.
– Sortownia jest tylko początkiem inwestycji na składowisku. Tuż obok postawimy kompostownię. Wkrótce urządzimy także nową kwaterę do składowania odpadów, wszystko to z myślą o Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie  – mówi Andrzej Strykowski, prezes Zarządu ZOiGO” MZO”S.A..

Koszt sortowni na Staroprzygodzkiej to milion 700 tys. złotych. Pieniądze pochodzą ze środków własnych spółki oraz z pożyczki zaciągniętej w Banku Ochrony Środowiska.
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. obsługuje obecnie klientów z 30 gmin Wielkopolski. Oprócz standardowej zbiórki odpadów zmieszanych i sortowania zebranych selektywnie spółka zajmuje się też zbiórką odpadów medycznych, weterynaryjnych i innych niebezpiecznych. Od siedmiu lat prowadzi w Ostrowie program selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła”.
Odpady segreguje regularnie kilkanaście tysięcy mieszkańców. Są wśród nich rodziny mieszkające w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. By zminimalizować strumień odpadów niebezpiecznych trafiających do wystawianych worków, wprowadzono naklejki z kodem cyfrowym oraz adresem zamieszkania klienta.

www.mzo.com.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj