25 czerwca na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej, organizacje pozarządowe i grono ekspertów działających w obszarze sektora energetyki odnawialnej, wystosowały apel do premiera Donalda Tuska z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie przygotowania Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Treść apelu:

"W imieniu organizacji pozarządowych i grona ekspertów działających w obszarze sektora energetyki odnawialnej, zwracamy się do Pana  Premiera  z uprzejmą prośbą  o podjęcie interwencji w sprawie przygotowania Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD).
 
Rzeczpospolita Polska ponad rok temu zobowiązała się do przygotowania Krajowego Planu Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych , dokumentu będącego podstawą rozwoju odnawialnych źródeł  energii  w nadchodzącym dziesięcioleciu. Za realizację tego zadania odpowiada  Ministerstwo Gospodarki. Projekt KPD zaakceptowany przez Radę Ministrów RP powinien zostać przesłany do Komisji Europejskiej,   zgodnie z zapisami Dyrektywy 2009/28/WE, nie później niż do końca czerwca bieżącego roku. 
 
Ministerstwo Gospodarki upubliczniło projekt w dniu 25 maja, prosząc o przesyłanie uwag do projektu do dnia 11 czerwca. Przytłaczająca większość organizacji, w tym podpisane pod niniejszym Apelem, przesłały wyjątkowo negatywne opinie wykazujące nie tylko  szereg błędów merytorycznych ale i niedotrzymanie standardu przygotowania KPD wskazywanego w treści Dyrektywy. Do dnia dzisiejszego nie odbyło się żadne spotkanie podsumowujące przesłane uwagi, nie zakończono więc w ten sposób formalnie procesu konsultacji społecznych. Co więcej, nikt w Ministerstwie Gospodarki nie chce udzielić informacji o tym, jak dalej przebiegał będzie proces formułowania treści KPD (od samego początku tworzenia tego dokumentu towarzyszyło mu brak transparentności). 
 
Sygnatariusze niniejszego Apelu zwracają się do Pana Premiera z prośbą o osobisty nadzór nad tym wyjątkowo ważnym procesem. Sektor energetyki odnawialnej w ciągu najbliższego dziesięciolecia będzie musiał  pełnić znaczącą rolę w wytwarzaniu różnego rodzaju  energii.

Bez klarownego planu jakim właśnie ma być Krajowy Plan Działań, realizacja tych celów przez sektor nie będzie możliwa,  a Państwo ponosić będzie, poprzez konieczność zakupu  z zagranicy brakującej w bilansie  energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, zbędne, znaczące, koszty wynikające z zapisów Dyrektywy 2009/28/WE."
 
źródło: PSEW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj