Radni Tarnowa Podgórnego mają podjąć decyzję w sprawie przyjęcia przez gminę pakietu antysmogowego. Stanowi on rozszerzenie i uzupełnienie dotychczas stosowanych w gminie rozwiązań.

– Przedstawiłem założenia pakietu radzie gminy, ponieważ jego opracowanie wymaga udziału radnych w procesie legislacyjnym. Jestem otwarty na współpracę, a prace nad dokumentem chciałbym rozpocząć już na początku 2019 r. tak, by konkretne rozwiązania wdrożyć po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego – informuje wójt Tadeusz Czajka.

Wyższe dotacje

Proponowany pakiet zakłada m.in. rozszerzenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła.

Dotacja nie uwzględniająca kryterium dochodowego miałaby wynosić 6 zamiast dotychczasowych 5 tys. zł. Jeśli dochód na osobę wynosi od 900 zł do 1600 zł, wysokość dotacji ma stanowić 85 proc. wydatków brutto, jednak nie więcej niż 7,5 tys. zł. W gospodarstwie domowym z dochodami poniżej 900 zł na osobę, wysokość dotacji zaplanowano na 90 proc. wydatków brutto – maksymalnie 9 tys. zł.

Dodatkowo premiowane będą rozwiązania kompleksowe, które zakładają wymianę pieca i zastosowania fotowoltaiki w jednym budynku mieszkalnym. Dotacja może zostać wtedy podniesiona o 20 proc.

Zwolnienia podatkowe i monitoring

Gmina chce też wprowadzić zwolnienia podatkowe w przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarczą, a których zlikwidowane zostaną piece na paliwa stałe. Maksymalny wartość zwolnienia to 50 proc. kosztów, jednak nie więcej niż 15 tys. zł, a jego maksymalny okres to 2 lata.

Jednocześnie prowadzony będzie monitoring jakości powietrza: system pomiaru powietrza realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, którego Gmina Tarnowo Podgórne jest członkiem. Wyniki będą prezentowane na stronie projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej oraz w szkołach na terenie gminy.

Pomiar jakości powietrza w wyznaczonych punktach będzie się odbywał w wyznaczonych punktach przy pomocy certyfikowanego analizatora APM-2.

Gmina chce też mierzyć emisję ciepła wydobywającego się z budynków. Te działania zostaną uzupełnione przez kontrole Straży Gminnej, analizę próbek pobranych z pieca oraz kampanie edukacyjne.

Czytaj więcej

Skomentuj