Obecnie większość produkowanego RDF trafia do cementowni. Potencjał paliwa pozyskiwanego z odpadów jest jednak o wiele większy. Może być również wykorzystywany w nowoczesnych elektrociepłowniach.

We wtorek w Chorzowie rozpocznie się konferencja Abrys “Paliwa z odpadów”. Głównym celem spotkania jest wymiana poglądów i informacji ekspertów z branży na temat paliw alternatywnych. Wydarzenie odbywa się w dniach 13-15 marca.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch sesjach wykładowych. W jednej z nich poruszone zostaną zagadnienia przepisów prawnych w kwestii paliw alternatywnych oraz perspektyw rozwoju rynku paliw z odpadów w kontekście circular economy. W drugiej sesji zostaną zaprezentowane technologie wytwarzania RDF w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-ach).

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony odzyskowi energii z RDF w układach CHP, zostaną omówione również metody termiczne. Poruszona będzie tematyka technologii przetwarzania odpadów polimerowych na paliwo w kontekście GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego), a także produkcji wysokoenergetycznych paliw stałych z odpadów.

Zobacz naszą relację z poprzedniej edycji konferencji “Paliwa z odpadów”:

Czy rynek paliw z odpadów nareszcie doczekał się stabilizacji? [WIDEO]

Uczestnicy wydarzenia w jego trzecim dniu będą mogli zwiedzić rónież Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Zakład ten posiada jedną z najnowocześniejszych w kraju linii do produkcji paliwa RDF. Instalacja ta ma na celu biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych z możliwością modyfikacji procesu stabilizacji do procesu biologicznego suszenia tej frakcji (w tym także suszenia paliwa alternatywnego RDF).

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki komunalnej, cementowni, przedstawicieli RIPOK-ów, przedsiębiorstw z branży energetycznej i ciepłowniczej.

Dodaj wydarzenie do swojego kalendarza:

Konferencja „Paliwa z odpadów”

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj