(21.08.2007) 280 osób zatrudnia nowy zakład niemieckiej firmy Wepa Professional, który uruchomiony został w Piechowicach w Dolnośląskiem, w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Do listopada 2010 r. spółka planuje zainwestować w sumie 27 mln zł.

Wepa Professional produkuje papier toaletowy i ręczniki higieniczne, w tym m.in. – jako jedyna firma w kraju – wytwarza jednowarstwowy papier z odbarwianej masy makulaturowej. Firma, oprócz zakładu w Polsce, posiada cztery papiernie w Niemczech i jedną w Hiszpanii.

Zakład produkcyjny powstał na bazie dawnej Fabryki Papieru Piechowice, która od 2006 r. pozyskała inwestora strategicznego, niemieckie Wepa Papierfabrik Professional, i od kwietnia 2007 r. zmieniła nazwę na Wepa Professional Piechowice S.A.

Firma otrzymała status specjalnej strefy ekonomicznej, zobowiązując się do zwiększenia zatrudnienia w fabryce o 20 osób oraz do inwestycji w wysokości 12 mln zł do listopada 2007 r. i kolejnych 15 mln zł do końca listopada 2010 r.źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj