Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski został ustanowiony Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

– Paweł Mirowski będzie wykonywać powierzone mu zadania m.in. poprzez: monitorowanie i analizowanie działań podejmowanych w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz jego optymalizację, z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynków, kierowanie rekomendacji i opinii do organów administracji rządowej i samorządowej, jak również jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów – czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Pół miliona wniosków

Zadaniem nowego pełnomocnika będzie również współpraca międzynarodowa. W szczególności zajmie się on wymianą informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie regulacji prawnych oraz polityk, mających na celu poprawę jakości powietrza.

Nowy pełnomocnik będzie również  podejmować działania na rzecz pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych, niezbędnych do przyspieszenia realizacji programu. Istotnym działaniem Pełnomocnika będzie wsparcie promocji rozwiązań, zwiększających efektywność energetyczną budynków.

– Troska o czyste powietrze oznacza nie tylko czystsze środowisko i mniej smogu. To przede wszystkim zdrowie nasze, naszych najbliższych, czy lokalnej społeczności. Stąd tak ważne są działania na rzecz błękitnego nieba. Program „Czyste Powietrze” funkcjonuje od czterech lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory złożono w nim już blisko 500 000 wniosków – a to oznacza pół miliona nowych, ekologicznych źródeł ciepła i docieplonych budynków – mówi Paweł Mirowski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

O Pawle Mirowskim

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. (1999-2000) oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. (2000-2009). W latach 2009-2014 był zastępcą burmistrza Polic, gdzie nadzorował komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury, gospodarki nieruchomościami i spraw obywatelskich.

Odpowiadał także za wprowadzenie w gminie Police systemu gospodarki odpadami (wraz z utworzeniem Wydziału Gospodarki Odpadami) oraz sprawował nadzór nad jednostką organizacyjną gminy Police pn. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Następnie, w latach 2014-2016 był wicestarostą polickim.

Pełnił również funkcję dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (2016-2018), następnie członka zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku zastępcy prezesa, a w latach 2018-2020 prezesa zarządu. 10 września 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Czytaj więcej

Skomentuj