Na podstawie badania rynku producentów pelet przeprowadzonych przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii można stwierdzić, że w 2014 r. produkcja pelet w Polsce wzrosła dość wyraźnie po stagnacji w dwóch poprzednich latach.

Obecnie ceny pelet drzewnych dla energetyki wahają się w granicach 420-500 zł/t, a ceny pelet ze słomy 330-380 zł/t netto. Ceny pelet drzewnych w workach przeznaczonych dla małych kotłów zawierają się w granicach 650-1000 zł/t brutto w zależności od jakości, pory roku i popytu.

Z dostępnych danych produkcji i zużycia za 2013 r. w 28 krajach UE wynika, że wyprodukowano 12,2 mln ton i zaimportowano z USA, Kanady, Rosji i Bałkanów 6,1 mln ton, co daje sumaryczną konsumpcję w ilości 18,3 mln ton. Z tego około połowa jest wykorzystywana w sektorze ciepłownictwa.

Produkcja pelet drzewnych w UE stanowi ok. 50% światowej produkcji, natomiast zużycie stanowi ok. 75%, co powoduje, że UE jest importerem netto tego produktu.

Rynek europejski i światowy

Największymi producentami pelet drzewnych w Europie pozostają Niemcy (choć w 2014 r. produkcja spadła do 2,1 mln ton), a także Szwecja, Łotwa i Austria. Natomiast w przypadku zużycia pelet na pozycję lidera wysunęła się Wielka Brytania (ok. 5 mln ton w 2014 r. na cele energetyczne), a na kolejnych miejscach znalazły się Włochy (ponad 3 mln ton na cele grzewcze), Szwecja i Dania (ponad 2 mln ton głównie na cele grzewcze) oraz Niemcy (ok. 2 mln ton również na cele grzewcze).

Ilość pelet drzewnych wykorzystywanych w sektorze ciepłownictwa w UE od 2011 r. rośnie o ok. 1 mln ton rocznie i choć w 2014 r. zauważalne było spowolnienie (spowodowane m.in. ciepłymi okresami zimowymi), to w najbliższych latach przewiduje się utrzymanie dynamicznego trendu wzrostowego.

Ze wstępnych danych wynika, że w 2014 r. konsumpcja pelet drzewnych w UE wzrosła do ok. 20 mln ton. Było to możliwe głównie dzięki zwiększonemu importowi. Największymi eksporterami netto pelet drzewnych na świecie w ubiegłym roku były Stany Zjednoczone (3,9 mln ton), Kanada (1,6 mln ton), Łotwa (1,2 mln ton) oraz Rosja (0,88 mln ton).

Światową produkcję pelet w 2014 r. szacuje się na 27 mln ton, z których aż 6,5 mln ton było opatrzone certyfikatem ENplus, co stanowi równowartość 60% zużycia pelet drzewnych w UE.

Polskie zmagania

W Polsce certyfikaty na swoje produkty uzyskało 21 producentów (w porównaniu do siedmiu w 2014 r.): 17 posiada certyfikat DINplus, natomiast siedmiu certyfikat ENplus. Wielkość produkcji certyfikowanych pelet wyniosła ok. 550 tys. ton. Znaczna jej część trafia do odbiorców zagranicznych (m.in. Niemcy, Włochy, Skandynawia).

W ostatnich dwóch latach część producentów zlikwidowała bądź też wstrzymała swoją działalność, podczas gdy inni poszukują i z powodzeniem znajdują nowe rynki zbytu. Pomimo zawirowań spowodowanych niestabilną polityką energetyczną państwa zużycie biomasy w różnych postaciach wzrasta. Polski rynek, zwłaszcza pod względem produkcji, ale również zużycia pelet zajmuje dość silną pozycję w Europie, plasując się w pierwszej dziesiątce.

Fragment artykułu pochodzi z czerwcowego wydania „Czystej Energii” (06/2015).

 

Pełna treść artykułu dostępna jest w E-czytelni.

Czytaj więcej

Skomentuj