PGNiG jest zainteresowany mocnym wejściem w segment odnawialnych źródeł energii, w tym w energetykę wiatrową i biogaz.

– Jesteśmy spółką z małym śladem węglowym, co predysponuje nas, żeby wchodzić w przedsięwzięcia związane z OZE. Jest to sektor bardzo ciekawy, pozwala na lepsze wykorzystanie naszych aktywów, a energetyka odnawialna jest świetnym uzupełnieniem tego, co już robimy. Chcemy, żeby naszą specjalizacją było OZE z biomasy – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

PGNiG do tej pory nie był obecny na szeroką skalę w energetyce odnawialnej. To ma się zmienić. Szczególne zainteresowanie spółki wzbudza lokalna energetyka wiatrowa, a wśród planów jest też wejście w biogaz w formie biometanu, żeby mógł on być zatłaczany w sieć lokalną. Firma chce również dostarczać lokalnym sieciom dystrybucyjnym gaz LNG w postaci ciekłej.

Na początku roku PGNiG i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o współpracy przy wsparciu programu “Czyste Powietrze”. Umowa ma usprawnić proces przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe.

PGNiG i NFOŚiGW chcą wspólnie usprawnić program “Czyste Powietrze”

Czytaj więcej

Skomentuj