PGNiG i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały umowę o współpracy przy wsparciu programu “Czyste Powietrze”. Umowa ma usprawnić proces przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe.

Celem tej współpracy ma być usprawnienie weryfikacji wniosków i umożliwienie wojewódzkim funduszom szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji na wymianę starych pieców. Na mocy porozumienia Narodowy Fundusz uzyska dostęp do informacji na temat dostępności do sieci gazowej dla konkretnych nieruchomości.

– Celem programu „Czyste Powietrze” jest dotarcie do ponad 3 mln domów jednorodzinnych, by wymienić w nich przestarzałe ogrzewanie. PGNiG to naturalny partner – podkreślił prezes NFOŚ Piotr Woźny.

Zdaniem prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Jerzego Kwiecińskiego taka współpraca to szansa na szersze wykorzystanie gazu do ogrzewania.

– Uważamy, że przez kilkadziesiąt lat to gaz będzie paliwem najłatwiejszym do użycia w walce ze skutkami zmian klimatycznych. Mamy już milion odbiorców w domach jednorodzinnych, liczymy, że dzięki współpracy z NFOŚiGW będzie ich więcej – powiedział J. Kwieciński.

Narodowy Fundusz pracuje nad poszerzeniem kanałów dystrybucji pieniędzy w ramach rządowego programu “Czyste Powietrze”, co wynika z rekomendacji Banku Światowego i ustaleń z Komisją Europejską. Jedną z opcji może być należąca do PGNiG sieć biur obsługi – jako alternatywny kanał dystrybucji środków. Szczegółowa koncepcja rozwoju współpracy ma być gotowa do 31 marca, a wzorcem będzie brytyjski model współpracy, dzięki któremu udało się wymienić 3 mln źródeł ciepła u odbiorców indywidualnych.

Czytaj więcej

Skomentuj