Poznańska spalarnia, czyli Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK), działa już ponad 5 lat. W tym czasie dzięki niej wyprodukowano tyle energii elektrycznej, ile wystarczyłoby na potrzeby ok. 275 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja pozwoliła też ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Instalacja, która została zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego funkcjonuje już ponad pięć lat. Partner prywatny – spółka PreZero Zielona Energia – odpowiada za eksploatację instalacji, natomiast miasto Poznań odpowiedzialne jest za zabezpieczenie strumienia odpadów.

Powstanie ITPOK było dofinansowane z budżetu UE – 7 lipca oficjalnie zakończył się tzw. okres trwałości projektu, czyli pięć lat, podczas których inwestycja nie może być znacząco modyfikowana. W kolejnych latach funkcjonowanie instalacji odbywać się będzie na tych samych zasadach.

Prąd i ciepło

ITPOK nie tylko przekształca odpady komunalne z terenu aglomeracji liczącej ponad 700 tys. mieszkańców. Odzyskuje także energię elektryczną i cieplną.

Energia elektryczna wytworzona w instalacji zasila krajowy system elektroenergetyczny. Rocznie z poznańskiej instalacji wysyłane jest do niego ok. 100 tys. MWh energii elektrycznej. To tyle, ile wynosi zapotrzebowanie roczne ponad 80 średnich zakładów produkcyjnych. Ponadto ITPOK produkuje także energię cieplną, która w całości za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin zasila miejski system ciepłowniczy.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie oraz kryzys energetyczny na rynku paliw kopalnych spowodowały, że poznańska instalacja odgrywa obecnie jeszcze istotniejszą rolę jeśli chodzi o wspomaganie miejskiego systemu ciepłowniczego. Dzięki ciepłu wyprodukowanemu w ITPOK od początku roku do chwili obecnej Elektrociepłowni Karolin (Veolia Energia Poznań) udało się zaoszczędzić ponad 15 tys. ton węgla potrzebnego do zasilania kotłów produkujących energię. Wartość ta odpowiada liczbie ponad 250 wagonów węgla.

Ograniczenie emisji CO2

Dzięki takiemu ograniczeniu w zużyciu węgla EC Karolin ograniczyła także emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 29 tys. ton w samym tylko 2022 r. To pokazuje jak ważna jest poznańska spalarnia nie tylko z punktu widzenia systemu gospodarki odpadami, ale także możliwości wykorzystania potencjału energetycznego drzemiącego w odpadach nie nadających się do recyklingu.

W okresie pięciu lat funkcjonowania instalacji:

  • dostarczono ponad 1 mln ton odpadów komunalnych do termicznego przekształcenia,
  • wyprodukowano ponad 550 tys. MWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną dla ok. 275 tys. gospodarstw domowych,
  • wyprodukowano ok. 1,6 mln GJ energii cieplnej, co pozwala na dostarczenie ciepła do ok. 50 tys. gospodarstw domowych.

Czytaj więcej

Skomentuj