Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje za 45 mln zł pilotaż wprowadzania gospodarki o obiegu zamknięty w pięciu polskich gminach.

Program skierowany jest do gmin Krasnobród (woj. lubelskie), Tuczno (woj. zachodniopomorskie), Wieluń (woj. łódzkie), Łukowica (woj. małopolskie) i Sokoły (woj. podlaskie).

Budżet przeznaczony na działania związane z circular economy wynosi 45 mln zł, z czego 20 mln zł to dotacje, a 25 mln zł – pożyczki.

Dotacje i pożyczki będą przyznawane na przedsięwzięcia inwestycyjne i edukacyjne. Te pierwsze dotyczyć mogą np. systemów selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, rozwoju infrastruktury i energooszczędności.

Natomiast projekty edukacyjne muszą opierać się na zwiększaniu świadomości społecznej czy wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Umowy na dofinansowania mają zostać podpisane do końca 2018 r. Wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym w wymienionych gminach ma potrwać do 2020 r.

Czytaj więcej

Skomentuj