11 lutego 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.4/2009 dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pn. Budowa trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 6 MW w gminie Żuromin.

Stronami umowy są Ministerstwo Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca reprezentowana przez  Rafała Baniaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz przedstawiciel Beneficjenta – firmy Windenerg Sp. z o.o., Jar 3 Sp. K.. 

Przedmiotem umowy jest budowa farmy wiatrowej o mocy 6 MW w województwie mazowieckim. Całkowity koszt projektu to 42 599 241,34 PLN, w tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 3 056 967,26 PLN.

Gospodarka odpadami. Koronawirus to tylko jeden z naszych problemów

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj