Zarząd WFOŚiGW w Opolu ogłosił III konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa opolskiego”.

Do dyspozycji inwestorów pozostaje 35 mln zł, które mogą być udostępnione w formie pożyczki na 10 lat. Karencja w spłacie do 18 miesięcy od daty wypłaty pierwszej raty pożyczki. Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia o wartości od 0,5 do 10 mln zł, a kwota pożyczki nie może przekroczyć 75 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Od kwoty pożyczki, oprócz stałego oprocentowania rocznego wynoszącego 3 %, nie są pobierane prowizje, ani żadne inne opłaty.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Funduszu od 18 kwietnia do 13 maja 2011 r. Mogą je składać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

wfosigw.opole.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj