Nawet 10 mln zł dofinansowania mogą otrzymać, ci którzy zdecydują się na zrealizować przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii w warmińsko-mazurskim.

Jest to możliwe dzięki konkursowi, który ogłosi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. O dofinansowanie mogą starać się m.in. spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, spółki kapitałowe, fundacje. Forma dofinansowania to preferencyjna pożyczka do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

– Nabór wniosków rozpoczynamy już od 7 września, a zakończymy 15 października – mówi Ewa Kowerzanow-Luto z WFOŚIGW w Olsztynie. – Pieniądze można przeznaczyć między innymi na budowę instalacji solarnych, czy też tych związanych z wykorzystaniem biomasy i biogazu. Minimalny koszt przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż pół miliona złotych.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj