Polska wykorzystała 90 procent środków przeznaczonych na ochronę środowiska z norweskich funduszy na lata 2004-2009, a wartość umów podpisanych do końca września wyniosła ponad 100 mln euro – poinformował wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Minister przypomniał, że  w projekcie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) uczestniczą państwa darczyńcy – królestwo Norwegii, Republika Islandii i księstwo Lichtenstein, a cel, jaki sobie postawiły,  to realizacja przedsięwzięć rozwojowych przyczyniających  się do zmniejszenia różnic społecznych i  ekonomicznych w obrębie EOG. Polska otrzymała w ramach programu 533, 51 mln euro na lata 2004/2009, z czego ostatecznie ponad 112 mln euro przewidziano na realizację przedsięwzięć środowiskowych.

Enok Nygaard,  Ambasador Królestwa Norwegii  w Polsce poinformował, że granty ze strony Norwegii przeznaczane są głównie na sektor ochrony środowiska, czyniąc go tym samym sektorem priorytetowym. Duża część finansowania przeznaczona jest na oszczędne gospodarowanie energią i odnawialne źródła energii –  mając na uwadze kwestie radzenia sobie ze  zmianami klimatycznymi.

Norwegia jest głównym fundatorem Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004-2009. Pozostałymi darczyńcami są Islandia i Lichtenstein. Pieniądze są przeznaczone na rozwój społeczno-gospodarczy nowych państw członkowskich UE.

źródło: mos.gov.pl, PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj