Komisja Europejska nagrodziła wysiłki Polski w konkursie European Broadband Awards. Nasz kraj doceniono za aktywne uczestnictwo w rozwijaniu infrastruktury internetowej, w tym na obszarach wiejskich. Decyzję podano 19 listopada w Brukseli.

European Broadband Awards (Europejskie Nagrody Szerokopasmowe) to organizowany raz w roku przez Komisję Europejską konkurs, w którym międzynarodowe jury przyznaje wyróżnienia najlepszym inwestycjom w sieci szerokopasmowe.

Jego celem jest nagrodzenie dobrych praktyk w zakresie planowania, zarządzania i wdrażania sieci szerokopasmowych w Europie (sieci o dużej przepustowości) oraz ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy promotorami projektów.

Konkurs adresowany jest do podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych, które aktywnie uczestniczą w rozwijaniu infrastruktury internetowej, w tym na obszarach wiejskich. W tegorocznej edycji startowało kilkadziesiąt inwestycji z całej Europy, a nagrody przyznano w pięciu kategoriach: Innowacyjne modele finansowania, redukcja kosztów i współinwestowanie w infrastrukturę przyszłości, spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych, wpływ na społeczeństwo i gospodarkę oraz przystępność cenowa oraz otwartość i konkurencyjność.

Polska inwestycja zwyciężyła w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. W ramach projektu realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zasięgiem sieci zostanie objętych ok. 11 tys. placówek oświatowych. Ponadto podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s uzyska ok. 2 mln gospodarstw domowych.

Większość nich znajduje się małych miastach poniżej 5 tys. mieszkańców. W konkursie doceniono wpływ inwestycji na zrównoważony rozwój terytorialny. Gospodarstwa domowe mają być podłączone do internetu do 2021 r., a szkoły do 2020 r. Inwestycja finansowana jest z funduszy unijnych, ze środków Programu Polska Cyfrowa, wartość unijnego dofinansowania stanowi 3,5 mld zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj