22 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (SRNPRE).

– Główny potencjał redukcji emisji wiąże się z poprawą efektywności energetycznej. Dlatego w ramach spotkań Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (SRNPRE) chcemy wypracować szczegółowe propozycje rozwiązań dla polskiej gospodarki i administracji w tym zakresie – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas I zebrania SRNPRE, które odbyło się 22 stycznia w Ministerstwie Gospodarki.

Jak dodał wicepremier, Polska chce realizować dwa projekty CCS (Carbon Capture and Storage – wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) – Jeden to inwestycja spółki Tauron z Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie, drugi będzie realizowany przez Polską Grupę Energetyczną w Bełchatowie – powiedział. – Ważne jest zaangażowanie przedsiębiorstw energetycznych w takie projekty, gdyż mają one wiodącą rolę w zakresie ochrony klimatu – podkreślił.

Przewodniczący SRNPRE prof. Jerzy Buzek mówił z kolei o znaczeniu pakietu energetyczno-klimatycznego dla redukcji emisji gazów cieplarnianych – Pakiet daje wielkie szanse polskiej energetyce, która musi się w najbliższych latach unowocześnić. Wiele zależy również od sprawnych decyzji rządu oraz doradczej roli Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji – powiedział.

Wspomniał również o ostatnim sukcesie Polski w konkursie Europejskiego Instytutu Technologicznego. W obszarze "Sustainable Energy" zwyciężył polski projekt węzła energii CC PolandPlus, koordynowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. – To dobry sygnał dla polskiej energetyki i promocja polskich rozwiązań w dziedzinie redukcji emisji – zaznaczył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Zadaniem Węzła jest tańsze i bardziej ekologiczne pozyskiwanie energii z istniejących już źródeł, a także pozyskiwanie nowych źródeł odnawialnych.

Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji została powołana 28 października 2009 r. Jej misją jest dostarczenie Ministrowi Gospodarki kompetentnej, niezależnej i wszechstronnej wiedzy, która umożliwi realizację Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Członkami Rady są eksperci, pracujący na rzecz Rady na zasadach wolontariatu, wspierani przez społecznych doradców. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, a wiceprzewodniczącymi są Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber oraz dr Janusz Steinhoff. Rolę Sekretarza Generalnego pełni prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej.

Podstawowym zadaniem Rady jest przygotowanie założeń skutecznej realizacji Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Celem Programu jest wskazanie działań redukujących emisję gazów cieplarnianych we wszystkich obszarach gospodarki w sposób najbardziej efektywny kosztowo. Istotą dokumentu jest też zapewnienie korzyści płynących ze zmniejszenia emisji, takich jak bezpieczeństwo dostaw energii, nowe miejsca pracy i wzrost konkurencyjności gospodarki.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj