1 / 4

W Pile trwają przygotowania do rozpoczęcia drugiego etapu rewitalizacji terenów nad rzeką Gwdą oraz północnej strony Parku na Wyspie. Całość kosztować będzie ponad 18 mln zł.

Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły oraz Jolanta Sobieszczyk z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły przedstawiły plany drugiego etapu rewitalizacji terenów publicznych nad rzeką Gwdą, czyli tzw. plantów.

Planowana jest m.in. budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę. W Parku na wyspie modernizacji poddane zostaną alejki spacerowe, dokończony będzie ring pieszo-rowerowy okalający wyspę, analogicznie jak po południowej jej stronie. Wykonane zostanie nowe oświetlenie oraz uzupełniony będzie system miejskiego monitoringu.

Część terenów nadrzecznych w rejonie ul. Dąbrowskiego zyska nowe funkcje. Powstanie skateplaza z torem rolkowym, boiska sportowe do gry w siatkówkę i koszykówkę. Znajdzie się miejsce do uprawiania ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu. Teren zostanie połączony atrakcyjnym układem komunikacji dla pieszych, rowerzystów i biegaczy.  Przy alejkach staną elementy umożliwiające organizowanie wystaw plenerowych.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Przedsięwzięcie ujęte jest w Mandacie Terytorialnym Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i jest kontynuacją turystycznego projektu Pilska Strefa Aktywności Turystycznej – realizowanego w latach 2013-2015, także z dofinansowanie z UE. W tym celu opracowano  i uchwalono Gminny Program Rewitalizacji, który  wymagał również licznych konsultacji społecznych i czasochłonnych procedur.

Całkowita wartość projektu to ok. 18 mln zł, a kwota dofinansowania to niecałe 15 mln zł. Konkurs ma być rozstrzygnięty do końca września, a  realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2018-2020. W najbliższym czasie uruchomiony zostanie przetarg na budowę kładki przez rzekę. W następnej kolejności podjęte będą działania polegające na wyborze wykonawcy robót związanych z Parkiem na Wyspie oraz terenami nadrzecznymi.

Czytaj więcej

Skomentuj