Ministerstwo Sportu i Turystyki wspólnie z Fundacją RECAL rozpoczęło realizację projektu “Piłki za puszki”. Główną ideą projektu jest połączenie dwóch ważnych aspektów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa: sportu i ochrony zasobów naturalnych.

Projekt jest realizowany na boiskach typu “Orlik”, jak też na innych obiektach sportowych. Fundacja RECAL przygotowała i dostarczyła na wybrane obiekty specjalne pojemniki do zbiórki puszek po napojac oraz tablice informujące o celach projektu i korzyściach płynących z recyklingu.

Oprócz korzyści w kształtowaniu postaw ekologicznych płynących z recyklingu, ochrony zasobów ziemi i ochrony klimatu, osoby regularnie odwiedzające obiekty uczestniczące w realizacji „Piłek za puszki” i przynoszące puszki wspierają w ten sposób swój obiekt sportowy. Im więcej zużytych puszek po napojach jest gromadzonych w pojemnikach, tym większe wsparcie otrzymuje obiekt. Pieniądze ze sprzedaży puszek wspierają zakup wyposażenia sportowego. Projekt zakłada, że za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg to około 60 sztuk) obiekt sportowy otrzyma jedną, wysokiej jakości piłkę do futbolu, siatkówki lub koszykówki.

Projekt realizowany jest pilotażowo we współpracy z Recan Organizacja Odzysku S.A. w kilku regionach Polski (Legionowo, Legnica, Lublin, Radomsko oraz Warszawa).


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj