Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że w długoterminowej strategii grupy jest przejęcie Grupy Energa, fuzja z Grupą Lotos oraz budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. W rezultacie powstać ma multienergetyczny koncern. Spółka zainteresowana jest też inwestycjami w wodór.

Prezes PKN Orlen zaznaczył, że przejęcie Grupy Energa oraz fuzja z Grupą Lotos to projekty, których realizacja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne nie tylko koncernu, ale też Polski i całej środkowo-wschodniej Europy.

– Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie konsolidacji z pomorskimi spółkami spodziewamy się do końca czerwca 2020 r. Utworzenie jednego, silnego podmiotu pozwoli nam jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku oraz przyczyni się do wzmocnienia naszej stabilności finansowej. Dodatkowo planowana inwestycja w farmy wiatrowe na morzu stanowić może odpowiedź na światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i być istotnym wkładem w rozwój polskiej gospodarki niskoemisyjnej – zapowiedział D. Obajtek w liście do akcjonariuszy dodając, że dotyczy to również budowy instalacji do oczyszczania wodoru, która powstanie w zakładzie w Trzebini.

Prezes PKN Orlen przypomniał, że w ubiegłym roku spółka podpisała list intencyjny z PESA Bydgoszcz w sprawie rozwoju transportu szynowego zasilanego wodorem. Orlen dysponuje już infrastrukturą do tankowania wodoru na rynku niemieckim, w tym roku takie stacje powstaną również w Czechach. Na rynku polskim płocki koncern w pierwszej kolejności chce skoncentrować się na współpracy przy rozwoju transportu miejskiego zasilanego wodorem. Umowy o współpracy podpisano już z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i miastem Płock. Wkrótce mają dołączyć do nich kolejne lokalizacje.

Czytaj więcej

Skomentuj