Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowanych przez PKN Orlen nabywców aktywów sprzedawanych w ramach realizacji środków zaradczych przy przejęciu kontroli nad Grupą Lotos.

Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami. Jak podkreślił koncern, oznacza to zgodę Komisji na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

Zawarcie umów z nabywcami oraz wejście w życie umów warunkowych powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję.

– PKN Orlen planuje przejąć Lotos na przełomie lipca i sierpnia – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, 6-miesięczny termin realizacji środków zaradczych dany przez KE, nie wstrzymuje samego przejęcia.

Jak podkreślił prezes Obajtek, zgoda Komisji to jeden z ostatnich elementów fuzji, a jej decyzją koncern ma 6 miesięcy na realizację warunków zaradczych, ale to nie blokuje samego przejęcia.

– Fuzja pozwoli koncernowi zdecydowanie szybciej się rozwijać, osiągnąć synergie, generujące miliardy oszczędności – dodał Obajtek.

Jak stwierdził, Orlen jest firmą globalną, transformacja czeka nas w innych państwach. Do tego potrzebne są środki, pieniądze i odpowiedni partnerzy, np. największy producent ropy na świecie Saudi Aramco.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj