PKN Orlen zainicjował procedurę wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. Jak zapowiada płocki koncern, pierwsze tego typu stacje, obsługujące autobusy i samochody osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach, a jeszcze w tym roku ruszy budowa hubu wodorowego we Włocławku.

Informując o swych planach, PKN Orlen podkreślił, że “rozwój produkcji i dystrybucji paliw alternatywnych jest istotnym elementem strategii Orlen2030, a budowa stacji ładowania jest elementem kompleksowego programu wodorowego Grupy Orlen”.

PKN Orlen oznajmił, że rozpoczął właśnie proces wyboru wykonawcy stacji tankowania paliwa wodorowego. “Pierwsze stacje obsługujące autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Jeszcze w tym roku koncern rozpocznie budowę hubu wodorowego we Włocławku” – podkreślono w informacji.

Jak ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern nie ma wątpliwości, iż paliwa alternatywne będą odgrywały coraz większą rolę w rozwoju motoryzacji. Obajtek przyznał, że Grupa Orlen szczególnie duży potencjał dla tego paliwa widzi w transporcie publicznym.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż w ramach jego strategicznych działań związanych z paliwami alternatywnymi realizowana jest m.in. budowa centralnych źródeł wytwarzania wodoru wysokiej czystości w Trzebini i we Włocławku. “Hub w Trzebini jest w trakcie budowy, a jego uruchomienie nastąpi do końca 2021 r. Inwestycja związana z budową hubu wodorowego we Włocławku jest na końcowym etapie postępowania zakupowego. Koncern planuje rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku” – wyjaśniono w komunikacie.

Efekt porozumień z samorządami

PKN Orlen wskazał jednocześnie, że wybór lokalizacji dla stacji ładowania jest efektem porozumień zawieranych z samorządami lokalnymi, zainteresowanymi rozwojem zeroemisyjnego transportu publicznego.

“Dzięki temu inwestycja, zasilana wodorem wyprodukowanym w Grupie Orlen, od momentu uruchomienia będzie dostarczać paliwo wykorzystywane komercyjnie przez miejskie systemy transportowe” – podkreślił płocki koncern. Wspomniał przy tym, że według szacunków zapotrzebowanie na wodór w każdej z lokalizacji w zależności od liczby autobusów dostępnych w taborze wyniesie od 450 do 600 kg dziennie. Jak podano w informacji, punkty ładowania wodoru zostaną zlokalizowane na funkcjonujących stacjach paliw Orlen, przy ul. Warszawskiej w Poznaniu i przy ul. Murckowskiej w Katowicach – na każdej z nich pojawią się stanowiska tankowania dla samochodów osobowych i autobusów.

PKN Orlen wyjaśnił, że w przypadku pojazdów transportu zbiorowego do tankowania wykorzystywane będzie ciśnienie 350 barów, które umożliwi uzupełnienie ok. 28 kg paliwa w ciągu 15 minut. “Taka ilość pozwala na przejechanie ok. 400 kilometrów. W praktyce oznacza to, że np. najdłuższą trasę komunikacji miejskiej w Poznaniu, o długości 26,8 km, kursujący po niej autobus pokona ok. 15 razy na jednym tankowaniu” – przekazał płocki koncern.

Mniej emisji i hałasu

W informacji zwrócono też uwagę, że “wprowadzenie autobusów wodorowych umożliwia ograniczanie emisji i poziomu hałasu”. “Zastąpienie jednego autobusu miejskiego z silnikiem diesla na pojazd z napędem wodorowym, w trakcie 12-letniego okresu użytkowania może zapobiec emisji 800 ton dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto, układy napędowe autobusów na zasilane wodorem są znacznie cichsze od tradycyjnych napędów” – wyjaśnił PKN Orlen.

Jak podał, do tankowania aut osobowych będzie wykorzystywane ciśnienie 700 barów, które pozwoli zatankować samochód do pełna w ciągu 5 minut – w praktyce do auta trafi ok. 5,25 kg paliwa, które pozwali na przejechanie nawet 700 km.

PKN Orlen zaznaczył, że “rozpoczęcie budowy stacji wodorowych w Polsce to efekt konsekwentnie realizowanego programu rozwoju paliw alternatywnych Grupy Orlen”, który zakłada budowę hubów wodorowych w Trzebini, Włocławku i Płocku o łącznych mocach produkcyjnych sięgających docelowo ponad 1000 kg na godzinę wysokiej czystości wodoru. Ich modułowa konstrukcja, jak wskazał płocki koncern, “pozwoli na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku”.

Wiedza z niemieckich doświadczeń

“Przy realizacji inwestycji w infrastrukturę wodorową PKN Orlen wykorzystuje wiedzę i doświadczenie związane z bezpieczeństwem procesowym, jaką posiada z uwagi na stosowanie wodoru w procesach rafineryjnych i petrochemicznych od kilkudziesięciu lat” – podkreślił płocki koncern. Przyznał zarazem, że rozwój sieci stacji tankowania PKN Orlen odbywa się z wykorzystaniem doświadczeń zebranych na rynku niemieckim.

Jak przypomniano w informacji, w Niemczech od 2017 r. działają dwa punkty ładowania wodoru zlokalizowane na stacjach Grupy Orlen, przy czym koncern prowadzi zaawansowane prace nad powstaniem trzech stacji wodorowych także na terenie Czech. “Jeszcze w 2021 r. uruchomione zostaną stacje w Pradze i Litvinowie, a w roku 2022 kolejne – w Brnie, Pilźnie i Pradze na autostradzie D10” – zapowiedział PKN Orlen.

Czytaj więcej

Skomentuj