Władze Płocka wspólnie z Wodociągami Płockimi przedstawili chcą rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum miasta. W planach jest również także uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Radziwia, Gór i Ciechomic.

Cztery lata temu spółka zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, które swoim zakresem obejmuje: budowę kanalizacji deszczowej (ok. 37 km), renowację i przebudowę kanalizacji sanitarnej, obecnie ogólnospławnej (ok. 20 km), odtworzenie dróg i chodników. Ta ostatnia część jest równie ważna, bo nie ulega wątpliwości, że miasto po takich pracach będzie wyglądać jak pobojowisko. Wszelkie uciążliwości będzie można jednak łatwiej znieść, jeśli pomyśli się o efekcie robót. Skończy się problem zalewanych piwnic podczas nieco większych opadów, ze studzienek (np. przy ul. Kazimierza Wielkiego) przestaną wybijać fontanny wody deszczowej zmieszanej ze ściekami sanitarnymi.

Wodociągi są w trakcie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta.  Do tej pory udało się m.in. przebudować i rozbudować oczyszczalnię ścieków w Maszewie (etap I) oraz przepompownię ścieków przy ul. Jasnej. W trakcie są II i III etap prac w Maszewie. Całość projektu miała się zamknąć w kwocie ok. 175,5 mln zł (koszty kwalifikowane – ok. 140,1 mln zł, kwota dofinansowania – ok. 76,4 mln zł). Ale na koniec sierpnia – z podsumowania kosztów wszystkich zakontraktowanych robót – okazało się, że aktualny szacowany koszt wyniesie ok. 128,7 mln zł. Zostało więc ok. 46,7 mln zł brutto (38 mln zł netto). Żeby nie stracić tych pieniędzy, Wodociągi Płockie postanowiły projekt poszerzyć. I tu pojawił się powrót do kwestii rozdziału kanalizacji.

– Prace zajmą 8-10 lat, inwestycja została podzielona na kilka etapów. Zaczniemy od dwóch najpilniejszych. Prace rozpoczną się w przyszłym roku, skończą w 2015 – tłumaczył prezydent Andrzej Nowakowski. Pierwsza część to budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do Brzeźnicy. Prace te mają pochłonąć ok. 20,5 mln zł netto. Etap drugi obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na dwóch odcinkach: w ul. Polnej, al. Kobylińskiego do skrzyżowania z ul. Topolową oraz w ul. Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego. Szacuje się, że to wszystko będzie kosztować ok. 32,1 mln zł netto.

To nie koniec planowanych inwestycji związanych z kanalizacją. W przyszłym roku ma rozpocząć się także II etap uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Płocka. W jego ramach są planowane:
– budowa kanalizacji sanitarnej w Górach i Ciechomiach (ok. 18 km sieci kanalizacji sanitarnej, 11 przepompowni, podłączenie 1450 odbiorców),
– modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez likwidację oczyszczalni ścieków w Radziwiu i Górach, budowa przepompowni w Górach wraz z przewodem tłocznym oraz przepompowni w Radziwiu z przewodem tłocznym pod dnem Wisły do oczyszczalni w Maszewie (ok. 7 km przewodu),
– zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

źródło: plock.eu, Gazeta Wyborcza Płock

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj