Poniedziałek 9 stycznia zaskoczył branżę gospodarki odpadami komunalnymi noworoczną niespodzianką. Po długim czasie procedowania minister klimatu i środowiska wydał rozporządzenie w sprawie mechaniczno--biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, które tego dnia opublikowano w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie to w dwóch turach procedowano od końca lipca 2020 roku i przewidziano dla niego tylko dwutygodniowy okres wejścia w życie. To naprawdę bardzo niewiele czasu.

Branża dopiero co poradziła sobie z dostosowaniem pozwoleń zintegrowanych (czy też zezwoleń sektorowych) do reform z ostatnich kilku lat: wymagań w zakresie monitoringu, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia roszczeń, dostosowania do konkluzji BAT wprowadzonych decyzją wykonawczą Komisji 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r., ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów. Część podmiotów, które złożyły wnioski przed 5 marca 2020 r., nie otrzymała jeszcze decyzji zmieniających – a już czas przygotować i złożyć (de facto po upływie terminu wynikającego z dwutygodniowego okresu dostosowawczego) nowe wnioski o zmianę posiadanych pozwoleń.

Przeregulowanie

Organizacje zrzeszające ponad 90% przedsiębiorców z sektora odpadowego – Krajowa Izba Gospodarki ...