Wiedzę o tym, jak prawidłowo prowadzić proces kompostowania, ludzkość gromadzi dosłownie od tysiącleci. Mimo tego w tej dziedzinie ciągle dokonujemy nowych odkryć, ciągle możemy doskonalić metody. I ciągle… popełniamy błędy, które aż proszą się o szybkie wyeliminowanie.

Pierwsze wzmianki o przetwarzaniu odpadów organicznych związane są z Imperium Akadyjskim. Było to semickie państwo założone przez Sargona Wielkiego, istniejące w latach panowania dynastii akadyjskiej, w latach 2334-2193 p.n.e., na terenie środkowej Mezopotamii. Jego stolicą było miasto Akad.

Dwa tysiące lat doświadczeń

Około 2000 lat temu w Cesarstwie Rzymskim zalecano zbieranie odpadów roślinnych i układanie ich w pryzmy. Pryzmy okresowo przerzucano, a to, co powstawało, stosowano do poprawy właściwości gleby i nazwano compostium. Kompostowanie zlecała również Kleopatra. Stosowali je także Aztekowie. W okresie renesansu pisali o nim William Szekspir, Sir Francis Bacon i Sir Walter Raleigh (korsarz i odkrywca). Pierwsze zastosowanie na skalę inżynierską procesu kompostowania zostało przeprowadzone w 1925 roku w Indiach przez Alberta Howarda. Resztki roślinne, odchody ludzkie i zwierzęce umieszczano w rowach o głębokości od 0,6 do 0,9 m lub usypywano w stosy. Proces prowadzono przez okres od 120 do 180 dni. ...