Gian Giacomo Trivulzio, włoski arystokrata i kondotier, marszałek Francji, uważał, że do prowadzenia wojny potrzebne są tylko trzy rzeczy – pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Podobnie jest z inwestycjami w gospodarce odpadami, choć nie w pełni. Pan marszałek nie miał bowiem w swoim bogatym życiu wątpliwej przyjemności zmagania się i podejmowania nierównej walki z naszym pełnym pułapek i wspaniale ufortyfikowanym systemem prawnym i urzędniczym. 

Ze wszystkich stron dochodzą informacje o nadchodzącym kryzysie, a kryzys energetyczny już nas boleśnie dotyka. Nadszedł czas na weryfikację pewnych tradycji i poglądów, zwłaszcza tych obejmujących energetyczne aspekty gospodarowania odpadami. Pomimo znanych od lat haseł mówiących o traktowaniu odpadów jako zasobów stosunkowo mało robiło się w tej kwestii. 

Nowy program

8 lutego br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizowana została hybrydowa konferencja inaugurująca nowy program dofinansowania inwestycji wytwarzających i wykorzystujących biogaz komunalny z selektywnie zbieranych bioodpadów. Budżet w wysokości 1,5 mld zł jest imponujący, ale w stosunku do potrzeb może okazać się zbyt skromy. Nabór wniosków ustalono na okres od 13 lutego 2023 r. do połowy 2024 r. Promotorem i koordynatorem progr...